محل تبلیغات شما

    pn-chabokisazman-reghabati

    هر سازمانی برای بقاء و ادامه حیات خود باید دارای یکسری مزیت ها رقابتی نسبت به سایر رقبا داشته باشند.در هر سازمانی اصلی ترین سرمایه نیروهای با تجربه و ماهر می باشد که یکی از بهترین و اصلی ترین مزیت رقباتی یک سازمان می باشد.سازمان ها باید قادر باشند با گسترش روز افزون جامعه خود را سازگار نمایند،و چابک سازی سازمان خود را در این راستا برنامه ریزی نمایند. در این پژوهش در پی بررسی تاثیر اقدامات منابع انسانی و قابلیت های چابکی سازمان بر کسب مزیت رقابتی بانک ملت در استان آذربایجان غربی هستیم. داده های پژوهش با توزیع پرسشنامه دارای روائی و پایایی به دست آمد. جامعه آماری این پزوهش ۱۳۰ نفر از کارکنان مدیریت شعب بانک ملت استان آذربایجان غربی انتخاب شدند.در این مقاله و پژوهش موارد زیر را خواهید خواند:مدیریت منابع انسانی-ابعاد مدیریت منابع انسانی-انتخاب و استخدام-ارزیابی عملکرد-آموزش، توسعه و توانمندسازی کارکنان -جبران خدمت- چابکی سازمان- تعریف و تشریح چابکی- رویکردهای اصلی و مفاهیم اساسی در چابکی شرکت ها -ابعاد چابکی -مدلهای چابکی -مزیت رقابتی- تعریف مزیت رقابتی و انواع آن-ابعاد مزیت رقابتی -قلمرو مزیت رقابتی -استراتژی عمومی سه گانه -روش تحقیق -جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری -روش و ابزار گردآوری اطلاعات-روش کتابخانه ای -روش میدانی -روش پرسشنامه ای -متغیرهای تحقیق -روایی و پایایی پرسشنامه -تجزیه و تحلیل داده ها -نتیجه گیری و پیشنهادات -منابع

    پرسشنامه-پیوست

دیدگاه ها

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
© تمامی حقوق مطالب برای این سایت محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.
طراحی و کدنویسی: Softraya